“ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง”

"ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง"

ในเรื่องใดๆ ย่อมมีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเอง และแน่นอนเมื่อเราได้สิ่งใดมา เราย่อมเสียสิ่งหนึ่งไป ไม่มีอะไรที่พร้อมสมบูรณ์โดยไม่ต้องเติมเต็ม แม้แต่ในธรรมชาติเอง ยังต้องเกื้อกูลกันเป็นห่วงโซ่อาหาร เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ

1,603 total views, 1 views today

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *