Europe Trip – Italy อิตาลี มิลาน ตอนที่ 4 Milan อลังการ มหาวิหาร Duomo

Europe - Trip - Italy - Milan

Milano หรือที่รู้จักกันในนาม มิลาน (Milan) ที่เรียกว่า Milano ในภาษา Italian ก็เพื่อความคุ้นเคย เวลาจะจองตั๋วรถไฟ หรือว่าจะถามทาง Milano เป็นเมืองแห่งแฟชั่น และเป็นเมืองธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และศูนยกลางของการเดินทาง การมาเยือนเมืองนี้ ก็คงหนีไม่พ้น การชม ความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหาร Duomo และ shopping ที่มีให้เลือกตั้งแต่ของที่ระลึกไปจนถึง เสื้อผ้าของใช้แบรนด์เนม

2,079 total views, no views today

Continue Reading