Europe Trip – Italy อิตาลี มิลาน ตอนที่ 4 Milan อลังการ มหาวิหาร Duomo

Europe - Trip - Italy - Milan

Milano หรือที่รู้จักกันในนาม มิลาน (Milan) ที่เรียกว่า Milano ในภาษา Italian ก็เพื่อความคุ้นเคย เวลาจะจองตั๋วรถไฟ หรือว่าจะถามทาง Milano เป็นเมืองแห่งแฟชั่น และเป็นเมืองธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และศูนยกลางของการเดินทาง การมาเยือนเมืองนี้ ก็คงหนีไม่พ้น การชม ความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหาร Duomo และ shopping ที่มีให้เลือกตั้งแต่ของที่ระลึกไปจนถึง เสื้อผ้าของใช้แบรนด์เนม

2,321 total views, 1 views today

Continue Reading