Malaysia – มาเลเซีย – เกาหลี พาไปท่องเที่ยว ร้อนๆ หนาวๆ ตอนที่ 1 แวะเที่ยวชม KL จตุรัสเมอร์เดสก้า

Malaysia - Korea

ได้มีโอกาสเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก ในช่วงเมษาที่ผ่านมา ก็เลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ เอามาฝากกัน ทริปนี้ เนื่องจาก เป็นทริป ประหยัดแต่ว่าเน้นการผจญภัย และจริง ๆแล้วเป้าหมายของเราก็คือ ประเทศเกาหลี แต่เนื่องจากประหยัดก็เลยต้องนั่งเครื่องบินมาผ่านประเทศมาเลเซียก่อน เราจึงได้ของแถมเป็น กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียด้วย cheekka จะพาเพื่อน ๆไปเที่ยว มาเลเซียเกาหลี โดยสายการบินแอร์เอเชีย กันนะคะ

892 total views, no views today

Continue Reading